Интерактивен Модел

Земни Яйца

Oбяснение към интерактивен модел Земни яйца

Използвайте композицията за игра. Това ще допълни естетичното въздействие. Увлечението идва от познанието, което носят тези композиции. Интересни и разнообразни са получените резултати, от използването на интерактивния модел: Неочаквани решения, на участниците включили се в комуникативната верига от скайп адресите. Те са показани на световната карта. За да участвате направете следното:

1 » Открийте на картата къде се намирате и кликнете на един от триъгълниците »

2 » Автоматично ще бъде установена скайп връзка »

3 » Можете да разговаряте с учасници от други градове, щом ги изберете – чрез кликване на картата. Понякога не може да се осъществи връзката, поради часовите разлики на зоните в различните точки на планетата. Участниците не винаги са на линия и се налага да се съобразяваме с този недостатък »

4 » Независимо от скайп връзката, можете да продължите да разглеждате познавателния модел. Имате възможноста да рисувате и пишете върху триъгълниците на Световната картата мозайка. Просто кликнете в бялото поле »

5 » Ще се появи меню. От него селектирайте инструмент »

6 » Започнете да го използвате и така ще се приобщите към този калейдоскоп от учасници при изграждането на картина. Тя ще се прожектира върху белия екран с формата на яйце експонирано в музейна среда. Времето когато това ще се случи ще бъде предварително обявено като събитие, което можете да намерите на страницата. Така вашите цветни линии или написани послания ще обагрят формата, символизираща живота на Земята »

7 » Най-интересните ваши мисли, пожелания или цветни експресии можете да ги публикувате върху картата на тази страница. За целта изберете бутона за запис. Преди да може да записвате на сайта трябва да въведете парола, ако вече не сте го направили. Ще я получите след регистрация: geomodel@geologicpulse.org. Образа от рисувателното бяло поле ще се прехвърли окончателно върху модела на страницата »

8 » Резултата от вашето участие в проекта “земни яйца”, ще се появи на триъгълника от картата, върху който сте творили »

9 » Получените творби ще се селектират от професионално жури, за да бъдат включени в музената колекция “Земни яйца” »

10 » Историята на създаване може да се види, като селектирате съотвения бутон »

11 » Ако ви хрумне да добавите нещо към вече създадена творба, можете това да го направите, като започнете направо да рисувате върху нея »

12 » Съхраняването на последния ваш акт върху модела, отново става чрез опцията – запис »

13 » Ако искате да анулирате направеното от вас, натиснете бутона за отказ от промените »

Накрая резултатите от модела ще бъдат анализирани и сравнявани. Ще се направят изводи от инерактивния творчески процес. Данните от резултатите ще се обобщят в експертно мнение. То ще помогне да се потвърди или отрече влиянието на иследвания хидро-геоложки подземен поток, върху участниците в познавателно- творческият експеримент. Научните съобщения ще се публикуват на тази страница.